Módszereink

Módszereink

A különböző ügyfeleknél megvalósított projektekben széles körű tapasztalatokat szereztünk, eközben számos, különböző módszertant alkalmazó szállítóval, tanácsadóval volt már alkalmunk együttműködni. Projektjeink sikerének fontos eleme nemcsak az ügyfeleinkkel, hanem más szállítókkal, bevezető tanácsadókkal kialakított konstruktív munkakapcsolat is. Hatékonyságunkat nemzetközileg elismert, és kipróbált módszertanok, szabványok, továbbá saját módszereink gyakorlati tapasztalatokkal összehangolt, kreatív alkalmazása biztosítja. Cégünk 5 MCP (Microsoft Certified Professional) minősített szakértővel rendelkezik.
Informatikai szervezetek működésének, és szabályozásának kialakítását, fejlesztését a Rendszer Kontroll Kft. saját, jól bevált módszerei alapján végzi. Stratégiánk az ITIL (IT Infrastructure Library) nemzetközi informatikai módszertant, a külföldi igényeket, a magyarországi adottságokat, és tapasztalatokat figyelembe véve került kialakításra. Felkészültségünket mutatja, hogy rendelkezünk tanúsított ITIL módszertani szakértővel.
Informatikai biztonsági megközelítésmódunk szintén saját módszertant követ, amely az Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) ajánlásai alapján, a „Common Criteria” és a COBIT figyelembevételével alakult ki, folyamatosan aktualizálásra kerül a hazai nagyvállalati tapasztalatok alapján.
Saját projekt menedzsment módszertanunkat a nemzetközileg, és az államigazgatásban is széles körben alkalmazott PRINCE projektvezetési módszertanra, annak elveire, szellemiségére alapozva fejlesztettünk ki. A módszertan egyrészt biztosítja a megrendelő széles körű részvételét, másrészt azt, hogy a rész-, és végcélok elérése a megadott idő-, valamint ráfordításkereten belül, ellenőrzötten történjen meg.