Biztonságtechnika

Biztonságtechnika

Cégünk vállalja akár több telephelyes, egymástól részben, vagy teljesen elszeparált objektumok, valamint nagymértékben tagolt (partícionált) épületek, épület együttesek komplex biztonságtechnikai alapkoncepciójának kialakítását, és megvalósítási munkáit. Javaslataink kialakításakor figyelembe vesszük ügyfeleink speciális elvárásait, körülményeit, illetve az általános üzemeltetési, és életszerű használhatósági szempontokat egyaránt.
Tevékenységi területeink:

  1. Illetéktelen behatolás elleni védelem megvalósítása,
  2. Külső-, belső terek, ipari, és raktárhelyiségek, bejáratok, kapuk, gépkocsi behajtók megfigyelése,
  3. Partícionálható személyi mozgások ellenőrzése, és korlátozása, valamint szelektálása, dokumentálása.

Tapasztalataink szerint a biztonságtechnikai koncepciókat két fő pillére kell alapozni. Az egyik, a komplexitás, a másik pedig a használhatóság. Minden rendszerkomponenst úgy igyekszünk kialakítani, hogy mindkét elvárásnak egyaránt megfeleljen.
A komplex rendszer fogalma kettős. Egyrészt jelenti a rendszerek közötti kölcsönhatások, és összefüggések lehetőségét, vagyis az egyes alrendszerek bár önállóan is működnek, mégis egy teljes rendszer részeként segítik a vagyonvédelmi feladatok ellátását. Az egyik legegyszerűbb példa erre a videó, és a beléptető rendszerek kapcsolata. A beléptető rendszer egy azonosító eszköz alapján (leggyakrabban proximity kártya) dönti el a belépés jogszerűségét. Akkor engedélyezi a belépést, ha a beolvasott kártya érvényes az adott területre. Azt viszont nem tudja eldönteni, hogy az érvényes kártya ténylegesen tulajdonosának a kezében van-e, illetve az ajtó nyitása után hány ember megy be az adott bejáraton. Ezt a visszaélést viszont könnyedén ki lehet szűrni, ha pl. a videó kamerák elhelyezése, és száma összhangban van a belépési pontokkal. A komplexitás azonban jelentheti az egyes rendszerek direkt összekapcsolását is egy ún. integrált felügyeleti programon keresztül. Ebben az esetben minden eszköz a saját központi egységén keresztül kapcsolódik össze egy közös felületen, ami az előző példához képest még nagyobb integrációt jelent. Itt már nemcsak virtuálisan, és elvi szinten kapcsolódnak a rendszerek, hanem ténylegesen egy egységet képeznek.
A másik alappillér az üzemeltethetőség. Maximálisan figyelembe vesszük, hogy a védendő objektumok esetenként nagymértékű személyi, és jármű forgalmat bonyolíthatnak le. Ez azért fontos, mert vannak olyan területek, ahol a személyek mozgását nem lehet korlátozni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az épület többi részén viszont számítani lehet véletlen, vagy akár szándékos „eltévedésre”. Ezért az egyes rendszereket úgy kell kialakítani, és összehangolni, hogy a közös területeken szabadon mozoghassanak az emberek, azonban azon kívül már csak megfelelő jogosultság birtokában tudjanak továbbhaladni.
A Rendszer Kontroll Kft. fenti alapkritériumok alapján végzi a komplex biztonságtechnikai rendszerek megtervezését, és kivitelezését, amely fő elemei:

  1. Behatolás jelző rendszerek,
  2. Beléptető rendszerek, sorszámosztók, munkaidő nyilvántartás,
  3. Videó megfigyelő rendszerek,
  4. Integrált felügyeleti rendszerek,
  5. Tűzvédelmi rendszerek.

Az ismertetett alapkritériumokban foglaltak alapján a rendszer egyes elemei külön-külön, egymástól függetlenül is hibátlanul képesek ellátni feladatukat. Így nem feltétlenül szükséges, és indokolt a teljes, komplett rendszert egy lépcsőben, egy beruházás keretén belül megvalósítani, hanem a megrendelő fejlesztési elképzelései alapján priorizálva, több lépcsőben, modulszerűen is megvalósítható a komplex rendszer kialakítása.