Informatikai oktatás

Informatikai oktatás

Az integrált informatikai rendszerek bevezetésénél az egyik legfontosabb sikertényező az üzemeltetői személyzet és/vagy a felhasználók oktatása. A vállalati tudásmenedzsment olyan értékű folyamat, mely az információk előállítását, tárolását, szervezését, elérhetőségét, és felhasználását fogja össze. Az integrált informatikai rendszerek csak információk elérhetőségét teszik lehetővé, a tudássá konvertálásukhoz az ahhoz szükséges képességek fejlesztése is szükséges.
Célunk, hogy az üzemeltetést végző személyzetet, és a rendszer felhasználóit olyan tudásszintre hozzuk, hogy a szoftvereket a leghatékonyabb módon legyenek képesek használni.
A projektjeink során az új, általunk bevezetett rendszer üzemeltetéséhez, használatához szükséges ismeretek teljes körű oktatását hajtjuk végre.
Az oktatás során az alábbi célcsoportok képzését végezzük

  1. Vezetők,
  2. Kulcsfelhasználók,
  3. Felhasználók,
  4. Rendszergazdák.

Vezetők oktatása
Az adott terület vezetőjének nagyobb rálátással kell bírnia a folyamatokra, míg egy operatív szinten álló munkatárs teljes részletességgel kell hogy ismerje a rendszert.
Ezért a vezetők olyan célirányos oktatásban részesülnek, amelyben a hangsúly a rendszer egészének megismerésén, az összefüggések megvilágításán van, nem pedig az operatív,- és részfolyamatok teljes részletességű begyakorlásán. Ebből következően a vezetők egy időben rövidebb oktatásban részesülnek, ami alapján megtanulják, hogy milyen elvárásokat támaszthatnak a rendszerrel, és saját munkatársaikkal szemben.
Felhasználók oktatása
A felhasználók oktatására minden esetben részletes felhasználói dokumentációt biztosítunk, mely önálló tanulásra is alkalmas. A felhasználók gyakorlat orientált oktatása ezen tananyag alapján történik.
Kulcsfelhasználók oktatása
A rendszer kulcsfelhasználói az adott területet legjobban ismerő munkatársak, az egyes rendszerek, modulok legjobb, leggyakorlottabb ismerői. A kulcsfelhasználók feladata a rendszert használó kollégák további oktatása, képzése, továbbfejlesztési javaslatok, koncepciók készítése, az első szintű támogatás biztosítása a kollégák számára. Az ő oktatásukat ezért kiemelkedően fontosnak tartjuk, így nagyon alapos, a tesztadatokkal feltöltött tesztkörnyezetben, szinte laborszerű körülmények között, majd valós folyamatokon, és helyzeteken keresztül biztosítjuk számukra az oktatást, hogy minden részletében megismerjék a rendszert. A kulcsfelhasználók részére nem a rendszer teljes funkcionalitásának oktatása történik, hanem specifikus, az adott munkatárs feladatköréhez tartozó rendszerfunkciók oktatására kerül sor.
Felhasználók oktatása
A felhasználók oktatására minden esetben részletes felhasználói dokumentációt biztosítunk, mely önálló tanulásra is alkalmas. A felhasználók gyakorlat orientált oktatása ezen tananyag alapján történik.
Rendszergazdai oktatás
Az informatikus, a rendszergazda az átadott rendszer működtetéséhez szükséges szerver, és munkaállomások üzemeltetésért is egyaránt felelős. Feladata a kiadott frissítések rendszeren történő átvezetése, az üzemelés során jelentkező hardver, és szoftverhibák elhárítása, a rendszeres karbantartás, hiba-megelőzési feladatok végzése. Ezért részükre a rendszer karbantartását, üzemeltetését, frissítését, valamint a rendszer működési környezetét oktatjuk.
Oktatási koncepciónk
Az oktatás elektronikus tananyag, és tantermi oktatás kombinációjával történik. Az egyes rendszerekhez felhasználói kézikönyvek tartozhatnak, melyet a felhasználók szinten megkapnak. A szállított rendszerek tantermi oktatásán felül, kiegészítésképpen „on the job” tréning keretében elsajátítható tudást is adunk. Ráadásképpen a felhasználók az éles, üzemi támogatás során mélyíthetik el ismereteiket.
Elektronikus oktatás
Ebben az esetben az oktatás aszinkron módon történik (nem élőben, nem egy időben az oktatandó anyag elhangzásával).
Tantermi oktatás
Az oktatandó létszám, és a rendelkezésre álló idő figyelembevételével az oktatásokat igyekszünk kiscsoportokban, számítógép mellett megoldani. Ügyfelünkkel minden esetben egyeztetjük az oktatási tematikát. Szakértőnk a saját számítógépének képernyőjét projektorral kivetítve mutatja be az oktatandó funkciókat, folyamatokat, amit a felhasználók a saját gépükön követhetnek. Az oktatás általában egy teszt rendszeren, tesztadatokkal zajlik.
IT alapismeretek fejlesztése
Tapasztalataink alapján a felhasználók informatikai tudása, felkészültsége heterogén. Ez veszélyeztetheti a projekt sikerét. Amennyiben szükséges oktatási partnerünk bevonásával, az ebbe a körbe eső felhasználók felzárkóztatását, IT alapismereteket átadását is meg tudjuk valósítani. Ezeket a továbbképzéseket a Microsoft Silver Learning partnerséggel rendelkező oktató- és vizsgaközpont végzi, ahol MCP minősítéssel rendelkező magasan képzett szakértő tanárok tartják a gyakorlat orientált képzéseket.