GINOP teszt

GINOP teszt

Welcome to your GINOP teszt

Megvalósítási helyszín megbízhatósága (a vállalkozás konvergencia régióban működő székhelyének/telephelyének működési időtartama alapján – a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak kerül figyelembe vételre a számítás során)
Add description here!
Működés időtartama (a támogatási kérelmet benyújtó lezárt teljes üzleti éveinek száma)
A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra.
Tulajdonosi kör összetétele (a vállalkozásnak 100%-ban közvetlen természetes személyek a tulajdonosai)
Tulajdonosi kör változása (a vállalkozás tulajdonosi struktúrájában a benyújtást megelőző három üzleti évben maximum egy alkalommal került sor módosulásra)
Nettó árbevétel arányos beruházás [2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel)20]*100