Mezőgazdasági pályázatok

Mezőgazdasági pályázatok

Mezőgazdaság pályázatok - rendszerkontroll.hu

A mezőgazdasági pályázatok célja a termelők versenyképességének javítása, hozzáadott érték termelésének fokozása, a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése és a vidéki térség munkahelyeinek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése. Kiemelt cél továbbá a területi különbségek csökkentése, az elmaradottabb térségek felzárkóztatása és a helyi gazdaságok megerősítése. A pályázatok fókusza az állattenyésztési ágazat állattartó telepeinek megújítása, a kertészeti ágazatok és a szántóföldi növénytermesztés.

Támogatás intenzitása: 40-100%-ig

Kik igényelhetik a támogatást?

Mezőgazdasági termelők, akik

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt

A támogatás formája, mértéke

Vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások vegyesen.

A támogatások formájukat tekintve a mezőgazdasági pályázatok esetében is sokfélék, a három leggyakoribb forma az előfinanszírozás, utófinanszírozás és a hitel esete.

Előfinanszírozott támogatásról beszélünk, amikor a pályázat elnyerését követően folyósítják a támogatást és ebből valósulnak meg a fejlesztések, ilyen például a Fiatal gazda pályázat. Ugyanakkor vannak utófinanszírozott pályázatok is, amikor a pályázó megvalósítja a fejlesztést és egy benyújtott elszámolás alapján folyósítják a támogatást. Egy harmadik esetben pedig a támogatás egy hitel és bizonyos pályázattól függő vállalások (például a létszámtartás, létszámbővítés stb.) teljesítését követően vissza nem térítendővé alakul át a támogatás egy része vagy akár az egésze.

Támogatható tevékenységek

Vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások vegyesen.

A támogatás összege 5 millió – 250 millió Ft

Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek

A pályázatok keretösszege 30 milliárd – 100 milliárd Ft

A pályázatok benyújtásának határideje

A témához kapcsolódó pályázatok folyamatosan jelennek meg és zárulnak le a keretösszeg kimerülésével.

Jelenleg elérhető mezőgazdasági pályázatok

Jövőben elérhető mezőgazdasági pályázatok