Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése (E-001507/2016)

Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése (E-001507/2016)

A képzés célja azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek szakképesítéshez nem kötöttek, de elengedhetetlenek a gyártósori munkavállaláshoz.

A képzés szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevő képes legyen a munkahelyén, a munkavégzéssel kapcsolatos esetlegesen előforduló balesetveszélyes helyzeteket is felismerni, elhárítani, illetve az esetlegesen bekövetkezett egészségügyi “vészhelyzeteket” felismerni, szakszerű segítséget hívni, és az illetékesség határait betartva ellátni az arra rászorulót.

A képzés segít a munkahelyi elsősegély-nyújtási kötelezettség teljesítésében, mely nem csak erkölcsi, hanem törvényi kötelességünk is (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 46. § és 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 20.§ ).